X مشاوره از طریق واتساپ

شرکتهای ذیل تولید کننده دستگاه های سختی سنجتست فشاری هستند . در حال حاضر (60 شرکت) سازنده تست فشاری ثبت نام شده اند.

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Labthink دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Labthink

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-victor taichung er دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-victor taichung er

victor taichung er

مالزی-flag جزییات بیشتر

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-ZwickRoell دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-ZwickRoell

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Samarth Engineering دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Samarth Engineering

Samarth Engineering

هند-flag جزییات بیشتر

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-United دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-United

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Tinius Olsen دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Tinius Olsen

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Thwing-Albert Instrument دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Thwing-Albert Instrument

Thwing-Albert Instrument

آلمان-flag جزییات بیشتر

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-TestResources دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-TestResources

TestResources

آمریکا-flag جزییات بیشتر

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-TMI دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-TMI

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-TecQuipment دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-TecQuipment

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Instron دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Instron

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Humboldt دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Humboldt

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-ETS Intarlaken دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-ETS Intarlaken

ETS Intarlaken

هند-flag جزییات بیشتر

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-ATS دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-ATS

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-TRAM دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-TRAM

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-INSTRUMENT FOCUS دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-INSTRUMENT FOCUS

INSTRUMENT FOCUS

هند-flag جزییات بیشتر

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-FUEL INSTRUMENTS & ENGINEERS دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-FUEL INSTRUMENTS & ENGINEERS

FUEL INSTRUMENTS & ENGINEERS

هند-flag جزییات بیشتر

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-victor taichung er دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-victor taichung er

victor taichung er

مالزی-flag جزییات بیشتر

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Ratnakar Enterprises دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Ratnakar Enterprises

Ratnakar Enterprises

هند-flag جزییات بیشتر

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Jinan Tianchen Testing Machine دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Jinan Tianchen Testing Machine

Jinan Tianchen Testing Machine

چین-flag جزییات بیشتر

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Zhejiang Tugong Instrument دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Zhejiang Tugong Instrument

Zhejiang Tugong Instrument

چین-flag جزییات بیشتر

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Testmak دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Testmak

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Perfect International Instruments دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Perfect International Instruments

Perfect International Instruments

چین-flag جزییات بیشتر

تست فشاری

دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Jinan Time Trial Test دستگاه های سختی سنج-تست فشاری-Jinan Time Trial Test

Jinan Time Trial Test

چین-flag جزییات بیشتر
1  of  
نکته مهم

چنانچه قصد خرید هر کدام از ماشین های فوق را دارید جهت اخذ اطلاعات بیشتر با ما ارتباط برقرار کنید. ما نه تنها از نظر فنی به شما در امور خرید کمک می کنیم بلکه در امور بازرگانی و ترخیص در کنار شما خواهیم بود.
با داشتن بیش از 25 سال تجربه در امور بازرگانی صنعتی و خرید ماشین آلات صنعتی می توانیم از خرید تا نصب در کنار شما صنعتگر عزیز باشیم.

-->