X مشاوره از طریق واتساپ

دستگاه سنگ زنی استوانه ای | دستگاه سنگ زنی محوری | دستگاه سنگ زنی سنترلس

موقعیت شما : صفحه اصلی دستگاه های سنگ زنی سنگ زنی استوانه

شرکتهای ذیل تولید کننده دستگاه های سنگ زنیسنگ زنی استوانه هستند . در حال حاضر (35 شرکت) سازنده سنگ زنی استوانه ثبت نام شده اند.

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Maschinen Wagner	دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Maschinen Wagner

Maschinen Wagner

آلمان-flag جزییات بیشتر

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-AZ Spa دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-AZ Spa

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Glebar دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Glebar

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Fritz Studer AG دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Fritz Studer AG

Fritz Studer AG

سوئیس-flag جزییات بیشتر

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Danobat دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Danobat

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Schnee Berger دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Schnee Berger

Schnee Berger

سوئیس-flag جزییات بیشتر

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Erwin Junker دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Erwin Junker

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-United Grinding دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-United Grinding

United Grinding

آمریکا-flag جزییات بیشتر

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Doimak دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Doimak

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Shigiya Machinery دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Shigiya Machinery

Shigiya Machinery

ژاپن-flag جزییات بیشتر

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Jainnher دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Jainnher

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Lih Jaan دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Lih Jaan

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Grima دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Grima

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Ghiringhelli دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Ghiringhelli

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Toyoda Machinery دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Toyoda Machinery

Toyoda Machinery

آلمان-flag جزییات بیشتر

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Sharp-Industries دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Sharp-Industries

Sharp-Industries

آمریکا-flag جزییات بیشتر

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Rollomatic دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Rollomatic

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Okuma دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Okuma

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-GP Rundschleifmaschinen دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-GP Rundschleifmaschinen

GP Rundschleifmaschinen

آلمان-flag جزییات بیشتر

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Grindix دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Grindix

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Okamoto Machine Tool دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Okamoto Machine Tool

Okamoto Machine Tool

آلمان-flag جزییات بیشتر

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-GH-Schleiftechnik دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-GH-Schleiftechnik

GH-Schleiftechnik

آلمان-flag جزییات بیشتر

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Full Mark دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-Full Mark

سنگ زنی استوانه

دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-ACRA Machinery دستگاه های سنگ زنی-سنگ زنی استوانه-ACRA Machinery

ACRA Machinery

آمریکا-flag جزییات بیشتر
1  of  

دستگاه سنگ زنی استوانه ای

از فرآیند سنگ زنی استوانه ای به منظور از بین بردن نا همواری های ریز و صیغل دادن سطح قطعات استوانه ای، بادامک ها، میل لنگ ها، قطعات بیضی شکل و ... استفاده می شود. اگرچه سنگ زنی استوانه ای می تواند بر روی کلیه سطوح استوانه ای انجام شود ولی قطعات کار باید دارای محور مرکزی چرخشی باشند.


چه نکاتی را باید هنگام خرید دستگاه های سنگ زنی استوانه ای مورد نظر قرار دهیم

فرآیند سنگ زنی استوانه ای توسط 4 عمل کاری اصلی مشخص می شوند:

 1. قطعه کار باید دائما در حال چرخش باشند.
 2. چرخ سنگ زنی نیز باید دائما بچرخد.
 3. چرخ سنگ به سمت داخل و در جهت امتداد قطعه کار باردهی می شود.
 4. چزخ سنگ با توجه به شکل قطعه کار انتخاب می شود.

3 کاربرد اصلی ماشین های سنگ زنی استوانه ای:

 1. پرداخت سطحی عالی سطح قطعه کار با دقت حدودی 2 میکرون
 2. تیز کردن ابزارهایی مانند اینسرت ها، مته ها، فرزها و ...
 3. کاستن براده جزئی از سطح قطعه کار

برای چه قطعاتی از ماشین سنگ زنی استوانه ای استفاده می‌شود؟

 1. قطعات استوانه ای ساده
 2. قطعات دارای قطر های متفاوت(پله دار)
 3. قطعات مخروطی
 4. قطعات میل بادامک
 5. قطعات میل لنگ
 6. قطعات غلتک

*نکته مهم* باید توجه داشت برای موارد 4 و 5 و 6، باید از ماشین سنگ زنی سفارشی(مخصوص) استفاده شود.


روش های بستن قطعه کار در دستگاه های سنگ زنی استوانه ای:

مرغک، اصلی ترین راه برای ثابت نگه داشن قطعه کار است. اگر ماشین سنگ زنی از این روش برای ثابت کردن طرف دیگر قطعه کار استفاده کند، به آن ماشین سنگ زنی مرغک دار گفته می‌شود. علت اینکه به دستگاه سنگ زنی استوانه ای، دستگاه سنگ زنی محوری نیز گفته می‌شود این است که در ماشین های سنگ زنی استوانه ای مرغک دار، قطعه کار روی یک محور افقی یا عمودی ثابت شده است.


سنگ زنی عمقی چیست؟

انواع دستگاه سنگ زنی استوانه ای (Cylindrical Grinder machine):

می‌توان دستگاه های سنگ زنی استوانه ای را بر اساس داشتن مرغک یا نداشتن آن به 2 گروه تقسیم کرد.

 • ماشین سنگ زنی مرغک دار(Center Grinding Machine)
 • ماشین سنگ زنی بدون مرغک(Centerless Grinding Machine)

ماشین سنگ زنی مرغک دار (یا سنگ محور)(Center Grinding Machine):

در این نوع ماشین ها از مرغک برای تثبیت قطعه کار استفاده می‌شود و قطعه بین دو مرغک قرار گرفته و باعث چرخش قطعه کار و تنظیم قطعه در محل صحیح می‌شود. در حقیقت مرغک تکیه گاهی برای قطعه محسوب می‌شود که مانع لنگی قطعه در زمان چرخش می‌شود. کاربرد ماشین سنگ زنی مرغک دار برای سنگ زنی سطوح جانبی قطعات مدور است.

وظیفه مرغک در ماشین های سنگ زنی:

مرغک قسمتی از یک ماشین تراش یا متشین سمگ زنی است که وظیفه آن ثابت نگه داشتن قطعه کار در محور افقی است و باعث عدم لنگی قطعه در زمان چرخش می‌باشد مخصوصا هنگامی که قطعه کار طویل باشد.


شیوه های اصلی انجام فرآیند سنگ زنی استوانه ای:

 • سنگ زنی انتقالی
 • اگر سطح تماس چرخ سنباده با قطعه کار کمتر از سطحی که باید سنگ زنی شود، باشد یعنی سطح موثر کوچکتر از سطح براده برداری قطعه کار است بنابراین باید هردو مرغک میزکار در مقابل چرخ سنباده رفت و برگشت کنند تا بتوانند تمام قطعه را پرداخت کنند.

 • سنگ زنی عمقی
 • اگر سطح تماس چرخ سنباده با قطعه کار بزرگتر یا مساوی سطحی که باید سنگ زنی شود، باشد یعنی پهنای چرخ سنگ بزرگتر یا مساوی سطح براده برداری قطعه کار است بنابراین نیاز به رفت و برگشت میز نیست وهنگامی که سنگ در قطعه کار فرو می‌رود، عملیات سنگ زنی انجام می‌شود. کاربرد روش سنگ زنی عمقی: هنگامی که نیاز به تولید انبوه و عملیات خودکار در خط تولید است، سنگ زنی عمقی پیشنهاد می‌شود.

مزایای دستگاه سنگ زنی استوانه ای:

 1. تطبیق پذیری بالا:
 2. منظور از تطبیق پذیری بالا این است که ماشین های سنگ زنی استوانه ای قادر به سنگ زنی انواع شکل های قطعه کار هستند، حتی آن هایی که شکل غیر متعارف دارند ولی توجه داشته باشید که جسم باید یک محور مرکزی چرخش داشته باشد.

 3. بهره وری بالا:
 4. به علت عدم نیاز به باز و بسته کردن قطعه کار، زمان پروسه کوتاه تر خواهد شد. در نوع سنترلس آن نیز هرقطعه بلافاصله پس از قطعه ی دیگری سنگ زده می شود

 5. می تواند مجهز به نگه دارنده ی قطعه کار باشد:
 6. بدین معنی که تمامی سطح قطعه کار می تواند به صورت یکدست سنگ زده و از تنش های پیچشی و خمشی ناشی از فشار چرخ سنگ جلوگیری می شود در نتیجه خطر تغییر شکل به شدت کاهش می یابد

 7. عدم نیاز به عملیات پیش کار قبل از سنگ زنی:
 8. در نوع سنترلس نیازی به به پیدا کردن مرکز قطعه کار نیست.

معایب دستگاه های سنگ زنی استوانه ای :

جهت دوران چرخ سنگ نمی تواند برعکس دوران قطعه کار باشد. نیروی اصطکاک روی چرخ تنظیم کننده برای غلبه بر اصطکاک روی قطعه کار و نیروی برش چرخ کافی نیست. در نوع سنترلس آن در صورتی که قطعه و چرخ سنگ در یک راستا باشند عملیات سنگ زنی با عکس مواجه است. همچنین در سنگ زنی اجسام کوتاه و دارای قطعه زیاد نیز دچار ایراد است.


نکات مهم برای خرید دستگاه های سنگ زنی استوانه ای


دستگاه سنگ زنی سنترلس

هنگامی که نیازی به قرار دان قطعه کار بین دو مرغک، یا یا بر روی سه نظام و یا هرنوع فیکسچر مشابه نیست، از سنگ زنی سنترلس استفاده می‌شود. عملیات سنگ زنی این نوع از دستگاه های سنگ زنی استوانه ای، خارج از مرکز انجام می‌شود.

انواع دستگاه های سنگ زنی استوانه ای سنترلس(Centerless Grinding Machine)

هنگامی که نیازی به قرار دان قطعه کار بین دو مرغک، یا یا بر روی سه نظام و یا هرنوع فیکسچر مشابه نیست، از سنگ زنی سنترلس استفاده می‌شود. عملیات سنگ زنی این نوع از دستگاه های سنگ زنی استوانه ای، خارج از مرکز انجام می‌شود. در دستگاه های سنگ زنی سنترلس هیچ محوری برای تثبیت چرخش قطعه کار وجود ندارد و قطعه به علت تماس با دو غلتک چرخ سنباده و چرخ تنظیم در موقعیت صحیح قرار می‌گیرد و همان طور که چرخ تنظیم به قطعه فشار وارد می‌کند، قطعه به چرخ سنباده نزدیک و نزدیکتر می‌شود و قطعه در محل صحیح قرار می‌گیرد.هردو غلتک(چرخ سنباده و چرخ تنظیم) هم جهت با هم در جهت عقربه های ساعت دوران می‌کند، بنابراین قطعه کار در خلاف جهت عقربه های ساعت گردش می‌کند.


مزیت روش باردهی داخلی نسبت به باردهی پایانی

از دستگاه سنگ زنی سنترلس برای چه قطعاتی استفاده می شود؟

 1. در قطعات کوچک مانند گیره های جراحی
 2. در قطعات بزرگ ماند واگن های قطار
 3. در قطعات داخلی رولربیرینگ ها
 4. در شفت های مرکزی کمک فنر خودروها
 5. در گژپین‌ها(Piston Pins)
 6. در تپت سوپاپ‌ها(Valve Tappets)
 7. در ساخت توپ های بیلیارد و بولینگ

3 روش سنگ زنی بدون مرغک(یا سنترلس) برای سطوح خارجی

 1. باردهی میان گذر(Throgh Feed)
 2. در باردهی میان گذار، چرخ تنظیم با توجه به قطر قطعه کار در محل صحیح نسبت به چرخ سنباده قرار می‌گیرد سپس قطعه کار از یک سمت به طرف فضای خالی بین چرخ سنباده و چرخ تنظیم رانده می‌شود؛ در حین رانده شدن به فضای خالی میان چرخ های سنباده و تنظیم، سطح قطعه کار به تدریج سنگ زنی می‌شود، قسمت سنگ زنی شده از طرف دیگر خارج شده و قسمت سنگ زنی نشده نیز وارد فضای بین دو چرخ می‌شود. مزیت اصلی باردهی میان گذر=در این روش محدودیتی برای طول قطعه کار وجود ندارد.

  در باردهی میان گذر محدودیتی برای سنگ زنی طول قطعه کار وجود ندارد. هرچند برای سنگ زنی قطعه بلند محدودیتی نیست، ولی باید توجه داشت به منظور جلوگیری از تاب برداشتن قطعه، تکیه گاه هایی در مکان پیش از ورود به فضای سنگ زنی و بعد از آن در نظر گرفت.

 3. باردهی پایانی(End Feed)
 4. در باردهی پایانی، باید شکل هندسی چرخ سنگ و چرخ تنظیم قابل انطباق بر سطح قطعه باشد. در این روش قطعه کار به آرامی میان چرخ سنگ و چرخ تنظیم وارد شده و تا قسمت stopper پیش می‌رود. در باردهی پایانی جهت چرخش هردو غلتگ تنظیم و سنباده یکسان بوده و سرعت نسبی آنها قابل تنظیم است. کاربرد روش باردهی پایانی: برای سنگ زنی قطعاتی که یک سمت آن بزرگتر از سمت دیگر باشد(مانند قطعات مخروطی)، از باردهی پایانی استفاده می‌شود.

 5. باردهی از داخل(In Feed)
 6. در باردهی از داخل برخلاف باردهی میانی، قطعه کار محدودیتی ندارد بنابراین می‌توان قطر قطعه کار را بعد از اینکه در مکان صحیح قرار داده شد، تغییر داد سپس چرخ تنظیم، قطعه کار را به چرخ سنباده نزدیک کرده و به تدریج فشار داده تا همزمان با چرخش قطعه، سنگ زنی انجام ‌شود. کاربرد روش باردهی از داخل: برای سنگ زنی قطعات شانه دار، پله دار، مخروطی و به طور کلی قطعات دارای پیچیدگی، از باردهی داخلی استفاده می‌شود.


انواع دستگاه های سنگ زنی استوانه ای سنترلس به همراه کاربرد آنها

بررسی تفاوت باردهی از داخل(In Feed) و باردهی پایانی(End Feed)

 1. تفاوت باردهی از داخل و باردهی پایانی در محدودیت طول قطعه کار است به این صورت که هنگام باردهی داخلی، در طول قطعه کار محدودیت وجود دارد و طول قطعه کار باید کوچکتر از پهنای سنگ چرخ باشد ولی در باردهی پایانی این محدودیت وجود ندارد.
 2. در روش سنگ زنی پایانی، قطعه کار می‌تواند به آرامی وارد فضای سنگ زنی شود در حالیکه در روش سنگ زنی داخلی، تمام حجم قطعه کار قبل از شروع فرآیند، در فضای سنگ زنی(فضای موجود میان چرخ سنگ و چرخ تنظیم) قرار می‌گیرد.
 3. در روش سنگ زنی از داخل، محدودیت بسیار کمتری برای فرم های مختلف قطعه کار، نسبت به باردهی پایانی وجود دارد.

محاسن دستگاه های سنگ زنی سنترلس(بدون مرغک)

 1. نیازی به سوراخ کردن قطعه برای نصب مرغک نیست بنابراین سنگ زنی راحت تر و سریع تر ممکن می‌شود.
 2. امکان سنگ زنی قطعات بلند و نازک، با ریسک کمتر میسر می‌شود.
 3. در سنگ زنی خارج از مرکز، قطعه کار موقعیت صحیح خود را می‌یابد و به درستی سنگ زنی می‌شود.
 4. می‌توان به جای شعاع قطعه، بر قطر قطعه کنترل داشت که این امر باعث افزایش دقت و کاهش خطا در سنگ زنی می‌شود.
 5. استفاده از چرخ سنگ های بزرگ، ممکن می‌شود که باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه های نگهداری می‌شود.
 6. فشار ناشی از سنگ زنی قطعه کار باعث استحکام بیشتر قطعه در جایگاه خود می‌شود؛ بنابراین باردهی بیشتری قابل انجام است.

 7. معایب ماشین های سنگ زنی سنترلس(بدون مرغک):

  1. ناپایداری قطعه کار در محل سنگ زنی :همان طور که ذکر شد، در دستگاه های بدون مرغک، قطعه کار فیکس نمی‌شود بنابراین ناپایدار است و ممکن است منجر به عدم سنگ زنی محل مورد نظر نشود اما با قرار گیری قطعه کار در مکان هندسی صحیح می‌توان از ایجاد این ناپایداری جلوگیری کرد.
  2. عدم تمرکز کافی بر حفره های سطح قطعه کار(کواکسیال) : ممکن است به صورت بالقوه در سطح قطعه کار حفراتی وجود داشته باشد که در سنگ زنی سنترلس اطمینان به برطرف شدن همه آن ها ممکن است مشکل باشد؛ اگر در مراحل بعدی سنگ زنی ادامه فرآیند از همان نقطه آغاز در مرحله قبلی باشد.
  3. عدم امکان سنگ زنی در جهت معکوس : در سنگ زنی بدون مرغک نیرویی که چرخ تنظیم به سطح قطعه کار وارد می‌کند برای غلبه بر اصطکاک کافی نیست.

  نکات مهم برای خرید دستگاه سنگ زنی استوانه ای

  خرید یک دستگاه صنعتی نوعی سرمایه گذاری مستقیم در عرصه ی تولید و درآمد است. هرچه سرمایه گذاری با دقت بیشتر و با اطلاعات بهتری انجام شود، احتمال خرید موفق افزایش یافته و به طبع آن بازگشت سرمایه با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت. طبق تجربیات گروه فنی FactorNeed، اطلاع دقیق از وضعیت تولید در حال حاضر و در آینده می تواند توانمندی دستگاه و مجموعه ی تولیدی را مشخص کند. تعیین اهداف تولید و بررسی سطح انتظارات از آینده ی قطعه یا قطعات تولیدی کمک زیادی به نوع دستگاه انتخابی خواهد کرد. پرامتر هایی نظیر میزان تولید، تنوع قطعات از نظر جنس، اندازه، شکل و تطبیق پذیری دستگاه با خط تولید از خصوصیات تعیین اهداف و انتظارات خواهد بود.همچنین گروه FactorNeed پیشنهاد می کند به دنبال تعیین اهداف و انتظارات از تولید، نکات فنی و بازرگانی را نیز در طول مدت خرید مد نظر قرار داده تا خریدی مطمئن را تجربه کنید.

  نکات فنی شامل اطلاعات فنی و خصوصیات دستگاه سنگزنی استوانه ای و همچنین اطلاعات کافی از قطعه یا قطعات در دست تولید به همراه نقشه های صنعتی می باشد که لازمه ی مکاتبه با شرکت های تولیدی یا فروشندگان دستگاه های سنگ زنی استوانه ای می باشد. پس از تایید و تعیین دستگاه مورد نظر جهت خرید، می توان با رعایت نکات بازرگانی در خصوص خرید و خدمات پس از فروش و نحوه ی پرداخت و ... از خرید و دریافت کالا اطمینان حاصل کرد.


  انواع دستگاه های سنگ زنی استوانه ای به همراه مزایا و معایب سنگ زنی استوانه ای

  چه نکاتی را باید هنگام خرید دستگاه های سنگ زنی استوانه ای مورد نظر قرار دهیم؟

  1. نقشه های صنعتی قطعه یا قطعاتی که جهت سنگ زنی مد نظر دارید را تهیه و جزئیات را درج کنید.
  2. کلیه ی انتظارات و خواسته های خود را به صورت واضح و شفاف عنوان کنید.
  3. میزان تلرانس های مورد انتظار قطعات سنگ زنی شده را مشخص کنید. همچنین می توانید از فروشنده تلرانس یا دقت دستگاه را بپرسید.
  4. جهت تاکید بیشتر، رنج تغییرات قطر و طول قطعات را حتما در نظر بگیرید.
  5. ابعاد فضایی که دستگاه اشغال می کند با فضایی که در نظر دارید را بررسی کنید تا خللی در روند تولید، انبار و انتقال قطعات ایجاد نشود.
  6. وزن ناخالص دستگاه سنگ زنی را نیز مشخص کرده تا بتوان زیر سازی بهتری برای آن انجام داد.
  7. عرض یا پهنای چرخ سنگ در روند سنگ زنی، سرعت آن و کیفیت سنگ زنی موثر است.
  8. در صورتی که قصد سنگ زنی قطعات نامتعارف مانند قطعات بیضی شکل، بادامک ها و میل لنگ ها را دارید، می توانید شکل چرخ سنگ ها را مشخص و از فروشنده بخواهید دستگاهی با قابلیت سنگ زنی آنها را به شما معرفی کند.
  9. قدرت و سرعت پیشروی چرخ سنگ را نیز در نظر بگیرید.
  10. سرعت دوران چرخ سنگ و میزان باردهی در هر نوبت را با توجه به انتظارات خود مشخص کنید.
  11. با توجه به نوع تولید می توانید از دستگاه های سنگ زنی استوانه ای سی ان سی (CNC) استفاده کنید.
  12. نیاز به تغذیه ی خودکار قطعه کار و تعویض اتوماتیک چرخ سنگ را مشخص کنید. در صورت نیاز هزینه ی دستگاه افزایش خواهد یافت.
  13. دستگاه های سنگ زنی استوانه ای مجهز به سیستم کنترل عددی هستند. برند PLC و نحوه ی کاربری آن از جهت برنامه ریزی و سهولت در کاربری می تواند سرعت تولید را افزایش و هزینه های ناشی از خواب دستگاه را کاهش دهد. بدین منظور می توان از برند های LG, Siemens, ABB, Omron, fanuc استفاده کرد.
  14. شرایط محیطی محل کار ازجمله میزان رطوبت، تغییرات دمایی، میزان گرد و غبار و مجاورت با دیگر دستگاه های تولید را عنوان کنید.
  15. حداکثر میزان صدای تولیدی دستگاه های سنگ زنی استوانه ای را بر حسب دسی بل (DB) بنویسید.
  16. تعداد شیفت ها و ساعات کاری هر شیفت را مشخص کنید
  17. در صورتی که دستگاه از سیستم های هیدرولیک استفاده می کند، می توانید از شرکت سازنده بخواهید در صورت امکان مخزن هیدرولیک را به سیستم گرمایشی مجهز کند.
  18. به جهت کاهش ریسک خرابی و هزینه های تعمیر و نگه داری، بهتر است برند یا اطلعات فنی قطعات پر مصرف را به شرکت سازنده پیشنهاد دهید.
  19. از فروشنده بخواهید نقشه مدار الکتریکی دستگاه، مدار هیدرولیک، لیست قطعات، محل اتصال کابل ها، دفترچه راهنمای تعمیر و نگهداری دستگاه و خطاهای پیش بینی شده آن را در اختیار شما قرار دهد.
  20. توافقات لازم در خصوص خدمات پس از فروش از قبیل حمل، نصب، آموزش، گارانتی تعویض و تعمیر و ... از سوی شرکت سازنده را به صورت کتبی درج کرده و به امضاء طرفین برسد.
-->